MediTest.eu

ZALETY MEDITESTU

Coraz więcej publicznych i prywatnych uniwersytetów oraz wydziałów w UE wykorzystuje MediTest-EU w języku niemieckim lub angielskim jako procedurę rekrutacyjną na studia w zakresie medycyny, stomatologii i weterynarii. Test często stanowi dodatkową, alternatywną procedurę przyjęcia do szkoły, uzupełniającą standardową procedurę przyjęcia do szkoły. Uczelnie wybierają MediTest-EU, aby zapewnić potencjalnym kandydatom elastyczną pod względem miejsca i czasu procedurę przyjmowania na studia, a jednocześnie zagwarantować, że jest ona zorganizowana w sposób sprawiedliwy, przejrzysty i bezpieczny. Dlatego od 2012 r. ściśle współpracujemy z uczelniami partnerskimi.

MediTest-EU odbywa się w regularnych odstępach czasu w kilku niemieckich i europejskich miastach. Ponadto na etapie składania wniosku o przyjęcie na studia MediTest-EU można zdawać w lokalnych szkołach i współpracujących biurach pośrednictwa pracy. Kandydaci mogą również zdawać MediTest-EU całkowicie online na własnych komputerach pod odpowiednim nadzorem.

Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z procedurą egzaminacyjną. Organizacja na miejscu lub online, wypełnienie testu, ocena i przekazanie do odpowiedniego sekretariatu studenckiego lub biura przyjęć wybranej uczelni partnerskiej. W pełni rozpatrujemy także wszelkie reklamacje.

Strona korzysta z plików cookies. Pozostałe informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Wyraź zgodę na korzystanie z cookies. Zgadzam się