MediTest.eu

MEDITEST DLA TWOJEGO PROGRAMU STUDIÓW

Dlaczego warto współpracować z MediTest-EU?

W przeciwieństwie do niektórych innych organizatorów MediTest-EU oferuje test wstępny wyłącznie na studia z zakresu medycyny, stomatologii i weterynarii oraz kierunki związane z medycyną. Jest on używany od 2012 roku. Skoncentrowanie się na studiach medycznych i związanych z medycyną na uniwersytetach w UE pozwala nam profesjonalnie i jednocześnie skutecznie wyłonić najbardziej odpowiednich kandydatów na te studia oraz w bardzo krótkim czasie dostosować naszą procedurę selekcji do aktualnych wymagań uczelni partnerskich, a także do nowych odkryć.
Ściśle współpracujemy z kandydatami i uczelniami, aby móc sprostać indywidualnym wymaganiom i zapewnić prosty, ale udany proces egzaminacyjny.
MediTest-EU odbywa się w regularnych odstępach czasu w kilku niemieckich i europejskich miastach. Ponadto MediTest-EU można zdawać na lokalnych uniwersytetach podczas fazy aplikacyjnej. Kandydaci przebywający za granicą podczas etapu składania wniosku (np. w Australii, Nowej Zelandii, Ameryce Południowej itp.) mogą również przystąpić do MediTest-EU online na własnych komputerach.
Zajmujemy się wszystkimi sprawami związanymi z procedurą egzaminacyjną. Organizujemy test na miejscu, przeprowadzamy go, oceniamy i szybko i niezawodnie wysyłamy do sekretariatu uczniowskiego lub biura przyjęć. Wszelkie reklamacje również będą przez nas w pełni rozpatrywane.
Ściśle współpracujemy z naszymi partnerskimi uniwersytetami i wydziałami. W razie potrzeby możemy również dostosować MediTest-EU do specjalnych wymagań, np. krajowych przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego lub wymagań właściwych ministerstw. W zależności od wyboru naszych uczelni partnerskich, MediTest-EU może być oferowany w języku angielskim lub niemieckim. MediTest-EU jest bezpłatny dla naszych uczelni partnerskich.

Centrum testowe MediTest-EU

Możesz wziąć udział w teście MediTest-EU w wielu miejscowościach i ponadto w konsulatach na całym świecie.

Strona korzysta z plików cookies. Pozostałe informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Wyraź zgodę na korzystanie z cookies. Zgadzam się