MediTest.eu

MEDITEST FÖR DITT STUDIEPROGRAM

Varför ska du arbeta med MediTest-EU?

Till skillnad från vissa andra leverantörer erbjuder MediTest-EU uteslutande ett inträdesprov för examensprogram inom humanmedicin, tandvård och veterinärmedicin samt medicinrelaterade examensprogram. Det har använts sedan 2012. Fokuseringen på medicinska och medicinrelaterade examensprogram vid universitet i EU gör att vi kan identifiera de mest lämpliga sökande till dessa examensprogram professionellt och effektivt på samma gång och anpassa vårt urvalsförfarande till de aktuella kraven från våra partneruniversitet samt till nya rön inom en mycket kort tid.
Vi har ett nära samarbete med de sökande och universiteten för att kunna uppfylla individuella krav och säkerställa en enkel men framgångsrik examinationsprocess.
MediTest-EU äger rum med jämna mellanrum i flera tyska och europeiska städer. Dessutom kan MediTest-EU också tas på lokala universitet under ansökningsfasen. Sökande som befinner sig utomlands under ansökningsfasen (t.ex. Australien, Nya Zeeland, Sydamerika etc.) kan också göra MediTest-EU online på sina egna datorer.
Vi tar hand om alla frågor som rör provförfarandet. Vi organiserar testet på plats, gör det, utvärderar det och skickar det till ditt studentsekretariat eller antagningskontor snabbt och pålitligt. Eventuella klagomål hanteras också helt och hållet av oss.
Vi har ett nära samarbete med våra partneruniversitet och fakulteter. Om så önskas kan vi också anpassa MediTest-EU till särskilda krav, t.ex. nationella lagar om högre utbildning eller krav från de ansvariga ministerierna. Enligt våra partneruniversitets val kan MediTest-EU erbjudas på engelska eller tyska. MediTest-EU är kostnadsfritt för våra partneruniversitet.

MEDITEST-EU TESTPLATSER

Sökande kan göra MediTest-EU personligen i många städer i Europa och även över hela världen online via din egen dator.

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens