MediTest.eu

Testet

MediTest-EU är ett lämplighetsprov i flera steg som testar sökande till examensprogrammen i humanmedicin, tandvård och veterinärmedicin med hjälp av ämnesrelaterade frågor. Inträdesprovet består av

  • en skriftlig del på 120 minuter och
  • en intervju på 15 till 20 minuter.

Detta test ingår i antagningskraven för ett ökande antal europeiska universitet. Vid dessa universitet är MediTest-EU ett alternativ till det skriftliga antagningsprovet och det internationella SAT®-testet.MediTest-EU finns tillgängligt på antingen engelska eller tyska, beroende på val av universitet och språket i studieprogrammet.

MediTest-EU testar lämplighet och grundläggande kunskaper som, enligt aktuella rön, krävs för framgångsrika studier i ämnena humanmedicin, tandvård och veterinärmedicin, samt för en karriär inom medicin. Den kunskapsnivå som krävs inom områdena biologi, kemi och matematik ligger på samma nivå som gymnasieskolans fördjupningskurs. För provdeltagare med goda betyg i respektive fördjupningskurs krävs ingen fördjupad förberedelse, men vi rekommenderar alla provdeltagare att delta i någon av de förberedande kurser som vi erbjuder. Dessa kan också läsas helt online.

MediTest-EU kan göras personligen på våra testcenter i Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf och München samt i Wien eller Zürich. Dessutom kan du göra testet över hela världen på ett notariatkontor, i utvalda skolor och utbildningsinstitutioner samt helt online på din hemdator. Du kan se datum och platser för nästa test här. Det är möjligt att ordna personliga möten.

Testets format:

MediTest-EU består av en skriftlig del och en personlig intervju, som vanligtvis görs online. Det är indelat i följande huvudavsnitt:

  1. Allmän kunskap
  2. Biologi
  3. Kemi
  4. Matematiska
  5. Intervju med lämplighetsspecifika frågor

Utvärdering och resultat:

Resultatet av respektive prov beräknas enligt följande:

Skriftlig del – (60 % av den totala poängsumman)

  1. Allmän utbildning – (20 %)
  2. Biologi – (20 %)
  3. Kemi & Matematiska – (20 %)

Intervju – (40 % av det totala poängtalet)

Testet är i allmänhet godkänt om deltagaren får mer än 50%. Enskilda universitet har fastställt en högre tröskel för godkänt. Testet kan upprepas två gånger vid misslyckande eller för förbättring – deltagarna har därför totalt tre försök.

Deltagare:

Elever som går sista året i skolan (årskurs 12) kan delta även innan de har tagit sin examen. Abitur, IB, A-levels eller motsvarande avgångsbetyg behöver inte vara tillgängliga vid tidpunkten för testdeltagandet.

Datum och kostnader:

Testavgiften för att göra MediTest-EU på ett testcenter eller online är för närvarande 773,50 euro. Online-deltagande i en officiell helgkurs kostar 2 975,00 euro. Datum för testet och förberedelsekursen hittar du i vår kalender. Individuella testdatum är möjliga mot en extra avgift på 178,50 EUR. Individuell utbildning för individuell testförberedelse finns tillgänglig på begäran. Alla priser och avgifter inkluderar redan den lagstadgade momsen (för närvarande 19%).

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens