MediTest.eu

MEDITEST FÖRDELAR

Allt fler offentliga och privata universitet och fakulteter i EU använder MediTest-EU på tyska eller engelska som ett antagningsförfarande för sina studieprogram inom humanmedicin, tandvård och veterinärmedicin. Testet utgör ofta ett ytterligare, alternativt antagningsförfarande utöver det vanliga antagningsförfarandet. Universiteten väljer MediTest-EU för att ge potentiella sökande ett antagningsförfarande som är flexibelt när det gäller plats och tid, samtidigt som de säkerställer att antagningsförfarandet organiseras på ett rättvist, transparent och säkert sätt.Vi har därför arbetat nära med partneruniversiteten sedan 2012.

MediTest-EU äger rum med jämna mellanrum i flera tyska och europeiska städer. Under ansökningsfasen kan MediTest-EU också göras på lokala skolor och samarbetande studieförmedlingar. Sökande kan också göra MediTest-EU helt online på sina egna datorer under lämplig övervakning.

Vi tar hand om alla frågor som rör provförfarandet. Organisation på plats eller online, genomförande av testet, utvärdering och överföring till respektive studentsekretariat eller antagningskontor på det valda partneruniversitetet. Vi hanterar också alla eventuella klagomål.

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens