MediTest.eu

Vårt nätverk

Vårt nätverk sträcker sig över universitet och medicinska fakulteter i hela Europa. Dessutom har två andra välrenommerade institutioner valt att använda MediTest-EU för att göra ett professionellt urval av sökande.

Tyska universitetsstiftelsen

logo_dhsVår tjänst för medicinska antagningsprov har ett nära samarbete med den tyska universitetsstiftelsen för MediTest-EU. Vi delar en gemensam vision – objektiv, rättvis och betygsoberoende tillgång till medicinska studier baserat på kunskap, lämplighet och engagemang.

Tack vare samarbetet med den tyska universitetsstiftelsen vidareutvecklas MediTest-EU ständigt i enlighet med de senaste rönen.

MediStart – Internationell byrå för placering av studenter inom det medicinska området

logo_medistart_colDessutom samarbetar vår tjänst för medicinska inträdesprov med MediStart. MediStart är en av de ledande europeiska utlandsförmedlingarna för studieplatser inom humanmedicin, tandvård och veterinärmedicin utan betygs-NC och väntetid. MediStart har exklusivt valt MediTest-EU och använder vårt test för antagningsprövning av sina sökande. Byrån är också auktoriserad av oss att erbjuda riktade förberedelsekurser och utbildning för MediTest-EU själv.

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens