MediTest.eu

Om det medicinska antagningsprovet (MediTest-EU)

MediTest-EU är ett lämplighetsprov i flera steg som testar sökande till studieprogrammen Humanmedicin, Tandvård och Veterinärmedicin med hjälp av ämnesrelaterade frågor. Inträdesprovet består av en skriftlig del på 120 minuter och en intervju på 15 till 20 minuter. Detta test ingår i antagningskraven för ett ökande antal europeiska universitet. På dessa universitet är MediTest-EU ett alternativ till det skriftliga inträdesprovet och det internationella SAT®-testet. MediTest-EU finns tillgängligt på antingen engelska eller tyska, beroende på val av universitet.

MediTest-EU har utvecklats i samarbete med medicinska fakulteter, läkare och den tyska universitetsstiftelsen. Det testar lämplighet och grundläggande kunskaper som, enligt aktuella rön, krävs för framgångsrika studier inom humanmedicin, tandvård och veterinärmedicin, samt för en karriär inom medicin. Den kunskapsnivå som krävs inom områdena biologi, kemi och matematik ligger på nivån för gymnasieskolans fördjupningskurs.

MediTest-EU kan göras på testplatser i Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf och München samt i Wien eller Zürich. Det kan också göras online hemma under övervakning. Datum och platser för nästa test hittar du här.

Testets format:

MediTest-EU består av en skriftlig del och en intervju, som vanligtvis görs online. Det är indelat i följande huvudavsnitt:

  1. Allmän kunskap
  2. Biologi
  3. Kemi
  4. Matematiska
  5. Intervju med lämplighetsspecifika frågor

Bedömning och resultat:

Resultatet av respektive test beräknas enligt följande:

Skriftlig del – (60 % av slutpoängen)

  1. Allmän utbildning – (20 %)
  2. Biologi – (20 %)
  3. Kemi & Matematiska – (20 %)

Intervju – (40 % av det totala poängtalet)

Provet godkänns med 50%. Partneruniversitet kan välja en högre procentsats som antagningskrav.

Cookies används på denna webbplats. Mer information om cookies och dataskydd finns i vår integritetspolicy. Vänligen godkänn användningen av cookies. Överens