MediTest.eu

O teście kwalifikacyjnym na kierunki medyczne

O teście kwalifikacyjnym na kierunki medyczne (MediTest-EU)

MediTest-EU to 120-minutowy test kwalifikacyjny, sprawdzający wiedzę dotyczącą konkretnej specjalności dla kandydatów na takie kierunki jak: medycyna, stomatologia i weterynaria. Test kwalifikacyjny jest częścią warunków przyjęcia coraz większej liczby europejskich uniwersytetów. MediTest-EU stanowi dla uniwersytetów alternatywę pisemnych testów kwalifikacyjnych, a także międzynarodowego testu SAT®. W zależności od wyboru uniwersytetu, MediTest-EU dostępny jest w wersji angielskiej lub niemieckiej.

MediTest-EU został opracowany we współpracy z wydziałami medycyny i Niemiecką Fundacją Uniwersytecką. Sprawdza on kwalifikacje i podstawową wiedzę wymaganą, zgodnie z najnowszymi badaniami, do pomyślnego ukończenia studiów na takich kierunkach jak medycyna, stomatologia, weterynaria, a także wydział lekarski. Oczekiwany poziom wiedzy dotyczy przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka i matematyka, pokrywa się również z poziomem kursu uzupełniającego dla zaawansowanych. Uczestnicy testu, którzy poszczególne kursy uzupełniające ukończyli z dobrymi ocenami, nie muszą się wprawdzie gruntownie do niego przygotowywać, niemniej zachęcamy do uczestnictwa w kursach przygotowawczych organizowanych przez college MediStart.

Do MediTest-EU można przystąpić w ośrodkach egzaminacyjnych w Hamburgu, Düsseldorfie i Monachium, a także w Wiedniu, Zurichu, Rydze, Budapeszcie i Nikozji. Ponadto można go napisać w obecności notariusza, a także w kilku niemieckich konsulatach honorowych. Terminy i miejsca można sprawdzić tu:

Forma test

MediTest-EU ma formę pisemną. Dzieli się on na następujące części:

  1. Wiedza ogólna
  2. Biologia
  3. Chemia
  4. Matematyka
  5. Rozmowa kwalifikacyjna z pytaniami związanymi z umiejętnościami i specyfiką problemu

Ocena i wyniki:

Wynik każdego testu obliczany jest w sposób następujący:

  1. Wiedza ogólna – 20%
  2. Biologia – 20%
  3. Chemia & Matematyka – 20%
  4. Rozmowa kwalifikacyjna – 40%

Test jest zdawany na 50%. Uczelnie partnerskie mogą wymagać wyższego odsetka jako warunku przyjęcia na studia.

Strona korzysta z plików cookies. Pozostałe informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Wyraź zgodę na korzystanie z cookies. Zgadzam się