MediTest.eu

Dlaczego MediTest-EU?

Preselekcja: Znajdź zwycięskich kandydatów

Sama ocena na świadectwie maturalnym nie odzwierciedla potencjału, jaki kryje się w kandydacie na studia. Nie ocena, a odpowiednie kwalifikacje przedmiotowe decydują o pomyślnie ukończonych studiach. MediTest-EU w sposób ukierunkowany sprawdza wiedzę i zdolności, jakimi powinien charakteryzować się przyszły lekarz, stomatolog czy weterynarz. Dlatego dobry wynik z MediTest-EU jest wiarygodnym wskaźnikiem dobrych wyników podczas studiów w przyszłości i pomyślne ich ukończenie.

Porównywalność: Łatwo i przejrzyście

Liczby kandydatów na kierunki medyczne są w całej Europie bardzo wysokie, natomiast kwalifikacje poszczególnych kandydatów bardzo zróżnicowane. MediTest-EU umożliwia przejrzyste porównanie kandydatów z różnych regionów i narodowości.

Potencjał: Co kryje w sobie poszczególny kandydat?

MediTest-EU daje kandydatom możliwość ujawnienia ich całkowitego potencjału i potwierdzenia ich przedmiotowych kwalifikacji wymaganych na wybranym kierunku studiów. Dotyczy to również tych kandydatów, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej, uprawniającego ich do podjęcia studiów, uzyskali niezadawalającą ocenę średnią. MediTest-EU nie jest powiązany z oceną i sprawdza – zawsze tak samo i w sprawiedliwy sposób – wyłącznie wiedzę i kwalifikacje wymagane na wybranym kierunku studiów.

Sprawdzane zdolności: Ważne w odniesieniu do studiów medycznych

Oprócz empatii szczególnie ważne są zdolności kognitywne, np. w zakresie odporności, rozwiązywania problemów, umiejętności zastosowania nabytej wiedzy w różnych sytuacjach czy też umiejętności krytycznego sprawdzania podawanych struktur na kierunkach studiów medycznych. Umiejętności te można jedynie w bardzo niewielkim stopniu – siłą rzeczy ogólnie – odzwierciedlić na świadectwie szkolnym. Dzięki przejrzystej strukturze i pytaniom dotyczącym konkretnej specjalności MediTest-EU umożliwi nam zidentyfikowanie i ocenę tych zdolności. Pokazuje on nam, czy dany kandydat będzie w stanie pomyślnie ukończyć wybrany kierunek studiów i stać się w przyszłości dobrym lekarzem, stomatologiem czy weterynarzem.

Strona korzysta z plików cookies. Pozostałe informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Wyraź zgodę na korzystanie z cookies. Zgadzam się