MediTest.eu

Oświadczenie dotyczące ochrony danych

Informacje ogólne

Korzystanie z tej strony internetowej jest związane z przetwarzaniem danych osobowych. Wprawdzie przy zwykłym wejściu na tę stronę zasadniczo nie są konieczne żadne informacje o danych osobowych, ale ponieważ określone funkcje występujące na tej stornie oraz ewentualne związane z nimi usługi mogą wywołać proces przetwarzania danych, wszyscy odwiedzający tę stronę powinni być w tym miejscu poinformowani o podmiocie odpowiedzialnym za przetwarzanie danych, o celu i zakresie przetwarzania oraz oczywiście o swoich prawach. Wszystkie procesy związane z przetwarzaniem danych odbywające się na tej stronie spełniają wymogi przepisów ustawowych dotyczących przetwarzania danych, w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG). W związku z tym od zainteresowanych pobierana jest zgoda na przetwarzanie danych, jeśli nie występuje podstawa ustawowa do pojedynczego procesu przetwarzania danych.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO i BDSG jest:

MediTest Foundation, Innocentiastraße 23, 20144 Hamburg, Telefon +49 (0)40 95064591, Telefax +49 (0)40 9506459110, E-mail: info@meditest.eu

Pliki cookie

Strona internetowa używa tzw. plików cookie (cookies sesyjne i cookies stałe). Pliki cookie są plikami tekstowymi generowanymi przez serwer, w których zapisywane są informacje o użytkowniku odwiedzającym stronę oraz o jego urządzeniu. Cookies sesyjne są zapisywane na urządzeniu użytkownika tylko na czas jego przebywania na stronie internetowej a cookies stałe na trwałe. Przy ponownym wejściu na stronę internetową serwer może zidentyfikować użytkownika na podstawie stałych cookies i przeanalizować zapisane w ten sposób informacje. Dane uzyskane przez stosowanie cookies mogą być łączone z danymi pozyskanymi poprzez profile użytkownika. Jeśli użytkownik nie zgadza się na stosowanie plików cookie, może w ustawieniach swojej przeglądarki uniemożliwić zapisywanie plików cookie oraz skasować już zapisane cookies. Wtedy jednak nie ma gwarancji, że będzie wyświetlana kompletna strona i dostępne będą jej wszystkie funkcje. Celem stosowania plików cookie jest uproszczenie korzystania ze strony internetowej a częściowo także w ogóle umożliwienie korzystania z niej. Ponadto analiza danych pozyskanych za pośrednictwem cookies służy poprawie jakości strony internetowej i zawartych tam treści.

Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z narzędzia stworzonego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (dalej: Google) Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to funkcja analityczna do pobierania, gromadzenia i analizy danych osób odwiedzających strony internetowe. Zbiera się m.in. informacje o tym, z jakiej strony internetowej użytkownik dostał się na tę stronę (tzw. referrer), do których stron i podstron przechodzi, z jakiego miejsca, jak często i na jak długo odwiedza te strony, z jakiego systemu operacyjnego i z jakiej przeglądarki korzysta. Google Analytics jest używane przede wszystkim do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy danych odwiedzających w celu podniesienia skuteczności działań reklamowych. Przy stosowaniu Google Analytics używana jest funkcja anonimizacji. Oznacza to, że adres IP odwiedzającego jest przez Google skracany i anonimizowany, jeśli wejście na strony następuje z terytorium kraju członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa sygnatariusza Umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Celem stosowania Google Analytics jest analiza odwiedzających i ich zachowań na stronie internetowej. Google używa w ten sposób pozyskanych danych do dostarczania podmiotom używającym Google Analytics raportów stworzonych na podstawie uzyskanych w ten sposób informacji (czyli danych) oraz ewentualnie do oferowania innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej. Google Analytics stosuje pliki cookie. Sposób działania plików cookie został objaśniony w innym, odpowiednio zatytułowanym punkcie niniejszego oświadczenia. Dzięki stosowaniu cookies Google może analizować korzystanie ze strony internetowej. Dzięki temu wszędzie tam, gdzie stosowane jest Google Analytics oraz pliki cookie, możliwa jest rejestracja odwiedzin poszczególnych stron i przekazanie tej informacji do Google. W ten sposób Google może rejestrować dane odwiedzających takie jak adres IP oraz inne wyżej wymienione informacje i ustalać, skąd nastąpiło wejście na stronę i jakie konkretnie strony zostały odwiedzone. Tak pozyskane dane są m.in. stosowane do rozliczenia prowizji za działania reklamowe Google. Za pomocą cookies gromadzone są dane osobowe. Obok adresu IP są to np. informacje o godzinie wejścia na stronę, miejscu, z którego nastąpiło wejście a także częstotliwość odwiedzin tej strony. Przy każdej wizycie na stronie dane ta są przekazywane do Google czyli do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i tam są przechowywane. Pod pewnymi warunkami Google przekazuje podmiotom trzecim dane osobowe pozyskane z drodze opisanej wyżej procedury.
Pobieraniu danych przy użyciu cookies można zapobiec przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub przez zastosowanie specjalnego oprogramowania. Dotyczy to także trwałego zapisywania plików cookie w systemie urządzenia odwiedzającego. Zapisany przez Google plik cookie może zostać w każdej chwili usunięty przez odpowiednie ustawienie przeglądarki lub przez zastosowanie specjalnego oprogramowania. Istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu przeciw pobieraniu i przetwarzaniu przez Google wytworzonych przez Google danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej. W tym celu należy zainstalować Browser-Add-On, który można pobrać ze strony https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Poprzez Add-On Google otrzymuje informację, że dane i informacje dotyczące osoby odwiedzającej tę stronę nie mogą być przekazywane poprzez Google Analytics. Google traktuje zainstalowanie Browser-Add-Ons jako sprzeciw przeciwko zbieraniu i przetwarzaniu danych. Przy usunięciu, formatowaniu lub ponownej instalacji w systemie urządzenia odwiedzającego niekiedy konieczna jest ponowna instalacja Browser-Add-On lub ponowne ustawienie w odpowiednim programie, aby funkcje Google Analytics zostały zdezaktywowane. Po odinstalowaniu lub dezaktywacji Browser-Add-On pobieranie i przetwarzanie danych jest wznawiane. Wtedy jest możliwość ponownej instalacji lub ponownej aktywacji Browser-Add-On.

Dalsze informacje o aktualnych przepisach Google dotyczących ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html Informacje na temat Google Analytics są dostępne na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ .

Google AdWords

Używamy stworzonego przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA (dalej: Google) narzędzia Google AdWords. Google AdWords to usługa z zakresu reklamy internetowej pozwalająca na wyświetlanie linków w wynikach wyszukiwania Google oraz w innych miejscach sieci reklamowej Google. Linki są wyświetlane na urządzeniu użytkownika usług Google, jeśli użyje on określonych haseł wyszukiwania, które zostały wcześniej ustalone przez nas jako hasła wyszukiwania dla wyświetlenia danej reklamy (tzw. keywords). Stosowany przy tym przez Google algorytm zapewnia, że linki pojawiają się tylko przy użyciu określonych keywords i tylko przy wizycie na określonych stronach internetowych.

Celem Google AdWords jest z jednej strony reklamowanie naszej strony internetowej poprzez wyświetlenie odpowiednio istotnej reklamy na stronie internetowej podmiotu trzeciego oraz w wynikach wyszukiwania Google oraz z drugiej strony wyświetlanie reklam podmiotów trzecich na naszej stronie.

Google AdWords powoduje zapisanie u odwiedzających naszą stronę tzw. conversion-cookie (cookies patrz wyżej). Plik conversion-cookie jest ważny przez trzydzieści dni, ale nie jest używany do identyfikacji użytkownika. Jednakże na podstawie conversion-cookie można stwierdzić, czy otwierane były określone podstrony naszej strony internetowej, czy odwiedzający, którzy dostali się na naszą stronę przez link AdWords wykonali określone działania (czyli przykładowo złożyli zamówienie w sklepie online).

Dane pobrane przy pomocy conversion-cookies są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk wejść dla naszej strony internetowej. Na podstawie tych statystyk możemy stwierdzić, jacy odwiedzający docierają na naszą stronę poprzez ogłoszenia AdWords, ocenić ich skuteczność i w razie potrzeby zoptymalizować na przyszłość. Od Google nie otrzymujemy informacji służących do identyfikacji odwiedzających. Dane osobowe uzyskane przy pomocy conversion-cookie, np. odwiedzane strony, są przechowywane, tzn. przy każdym wejściu na nasza stronę takie dane włącznie z adresem IP używanego przez odwiedzającego łącza internetowego są pobierane, przekazywane do Google i przechowywane przez Google na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać te dane podmiotom trzecim.

Pobieraniu danych przy użyciu cookies można zapobiec przez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub przez zastosowanie specjalnego oprogramowania. Dotyczy to także trwałego zapisywania plików cookie w systemie urządzenia odwiedzającego. Zapisany przez Google plik cookie może zostać w każdej chwili usunięty przez odpowiednie ustawienie przeglądarki lub przez zastosowanie specjalnego oprogramowania.

Istnieje możliwość wyrażenia sprzeciwu przeciw pobieraniu i przetwarzaniu przez Google wytworzonych przez Google danych pobranych przy pomocy AdWords. W tym celu w stosowanej przeglądarce pod adresem www.google.de/settings/ads należy dokonać odpowiedniego ustawienia. Dalsze informacje o aktualnych przepisach Google dotyczących ochrony danych osobowych można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Informacje na temat Google AdWords są dostępne na stronie https://adwords.google.com.

Statystyka, prezentacja, współpraca z urzędami

W celu sporządzania statystyk odwiedzin, dla poprawnej prezentacji treści oraz w celu zapewnienia jak najlepszej współpracy z organami ścigania w przypadku cyberataku przy wejściu na naszą stronę internetową pobierane są następujące dane:

  • adres IP
  • URL otwieranej strony
  • referer (poprzednia strona, z której nastąpiło przekierowanie na otwieraną stronę)
  • strony, które zostały otwarte z tej strony
  • data i godzina wejścia
  • czas trwania odwiedzin
  • informacje o dostawcy usług internetowych, używanym systemie operacyjnym oraz przeglądarce

Dane pobrane podczas wizyty na stronie internetowej nie są przechowywane razem z innymi danymi, które być może zostały podane w ramach korzystania z naszej strony internetowej. Są one wykorzystywane wewnętrznie do wymienionych celów i nie są przekazywane podmiotom trzecim, chyba że istnieje taki obowiązek ustawowy. Przypisanie tych danych do konkretnej osoby nie jest możliwe.

Formularz kontaktowy

Na stronie internetowej jest możliwość przekazania nam danych osobowych za pośrednictwem formularza kontaktowego. Zasadniczo odwiedzający sam określa zakres i rodzaj przekazanych tą drogą danych przez wpisanie danych do formularza. Przed wysłaniem danych drogą elektroniczną informujemy o niniejszym oświadczeniu o ochronie danych i prosimy o udzielenie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych. Dane przekazane za pośrednictwem formularza kontaktowego są wykorzystywane przez nas w pierwszym rzędzie do przekazywania Państwu bliższych informacji o naszych usługach. Może to być działanie przedumowne, jeśli zdecydują się Państwo na zamówienie naszych usług. Wtedy dane te są wykorzystywane przez nas także do realizacji umowy. Jeśli w formularzu kontaktowym podali Państwo adres swojej poczty elektronicznej, może z niego korzystać w celu przesyłania Państwu w przyszłości drogą elektroniczną informacji o naszych usługach (newsletter). W tym celu przechowujemy adres poczty elektronicznej do czasu anulowania newslettera lub zaprzestania przez nas świadczenia tej usługi. Dane pozyskane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przekazywane – jeśli zachodzi taka konieczność – działającym na nasze zlecenie firmom usługowym. Jest to firma usługowa z zakresu IT (utrzymanie strony internetowej i powiązanych z nią usług) oraz firma zajmująca się ustalaniem terminów. Jeśli w formularzu kontaktowym jest zawarta także prośba o przesłanie informacji o strategii rekrutacji oraz skargi dotyczącej miejsca na studiach, dane są przekazywane do współpracującej z nami Kancelarii Adwokackiej Naumann zu Grünberg, która wykorzystuje te dane także do przesyłania informacji oraz w razie potrzeby do realizacji umowy.
W przypadku udzielenia zlecenia za pośrednictwem naszego formularza zlecenia, który po przekazaniu danych za pośrednictwem formularza kontaktowego jest wysyłany do Państwa lub do zainteresowanej osoby, przekazujemy dane w razie potrzeby innym usługodawcom (np. biuro tłumaczeń) oraz do wybranych uniwersytetów i – jeśli jest to konieczne w procesie rekrutacji na dany uniwersytet – także do właściwych organów państwa. Po akceptacji uniwersytetu przekazujemy dane naszym lokalnym pracownikom w celu sprawowania opieki w miejscu studiowania. Dane są przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie w celu realizacji umowy. Przekazywanie danych nie jest wymagane na mocy ustawy bądź umowy i nie istnieje żadne inne zobowiązanie w tym zakresie. Jednakże przekazanie danych przez nas jest niezbędne do realizacji umowy i bez przekazania danych nie moglibyśmy oferować naszych usług. W uzupełnieniu ogólnej informacji o prawie do cofnięcia zgody (patrz niżej) zwracamy tutaj uwagę, że w każdym czasie mają Państwo prawo cofnięcia zgody na gromadzenie, przetwarzanie i/lub wykorzystywanie przekazanych nam danych. Cofnięcie zgody nie wymaga określonej formy i dlatego może być przekazane na wybranej przez Państwa drodze komunikacji.

Kontakt przez pocztę elektroniczną

Jeśli chcą Państwo nawiązać z nami kontakt z wykorzystaniem poczty elektronicznej, należy skorzystać z danych znajdujących się w punkcie zatytułowanym Formularz kontaktowy.

Okres przechowywania i usuwanie

Dane przetwarzane na niniejszej stronie internetowej są usuwane po osiągnięciu celu ich przetwarzania, ale nie przed upływem ustawowo określonego okresu przechowywania. Jeśli dane są potrzebne do zawarcia umowy, realizacji umowy i/lub zakończenia umowy, są przechowywane przez okres niezbędny do dokonania tych czynności i usuwane po wygaśnięciu stosunku umownego, jeśli nie występują ustalenia umowne i/lub przepisy ustawowe zobowiązujące do przechowywania danych.
Podstawa prawna Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeśli dane są przetwarzane na podstawie zgody zainteresowanego. Jednakże przetwarzanie danych jest regularnie niezbędne do realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) lub do obrony uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Uzasadniony interes związany z przetwarzaniem danych do tutaj udostępnienie i utrzymanie oferty online w celu informowania (potencjalnych) klientów i (potencjalnych) kontrahentów a także innych osób zainteresowanych obecnością w internecie. W przypadkach wyjątkowych podstawą prawną jest także inny powód wymieniony w art. 6 ust. 1 lit. c) – e) RODO.

Państwa prawa

Zgodnie z RODO i BDSG osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają następujące prawa:
Prawo do informacji: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mogą zażądać od podmiotu odpowiedzialnego potwierdzenia, czy ich dane osobowe są przetwarzane. Potwierdzenie zawiera informację o celu przetwarzania, kategorii danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane były lub są udostępniane, w miarę możliwości planowany okres przechowywania lub kryteria ustalenia okresu, istnieniu prawa do usunięcia, korekty lub ograniczenia przetwarzania, istnieniu prawa do złożenia skargi w instytucji nadzorującej, o pochodzeniu danych, jeśli nie zostały one uzyskane od osoby zainteresowanej, istnieniu zautomatyzowanego mechanizmu podejmowania decyzji włącznie z profilowaniem oraz stosowanej w tych przypadkach logice i zasięgu oraz zamierzonych skutkach, o przekazywaniu danych do państw trzecich lub międzynarodowej organizacji w tych przypadkach. Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają poza tym prawo otrzymania kopii przetwarzanych danych. Jeśli osoba zainteresowana skorzysta z prawa korekty, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, może ona zażądać informacji o odbiorcach dotyczących jej danych, jeśli takowe były im udostępnione.

Prawo złożenia skargi w instytucji nadzorującej: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają prawo złożenia skargi w instytucji nadzorującej, jeśli uważają, że przetwarzanie ich danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO.

Prawo korekty: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych mają prawo żądania korekty nieprawidłowych, dotyczących ich danych osobowych. Korekta może także polegać na uzupełnieniu danych.

Prawo usunięcia („bycie zapomnianym“): Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają prawo żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych, jeśli dane nie są już potrzebne do osiągnięcia celu przetwarzania, gdy podstawą prawną przetwarzania była zgoda osoby zainteresowanej, została ona cofnięta, nie występuje żadna inna podstawa prawa przetwarzania, osoba zainteresowana złożyła na podstawie art. 21 ust. 1 RODO sprzeciw przeciw przetwarzaniu danych i nie występują inne nadrzędne przyczyny lub osoba zainteresowana złożyła na podstawie art. 21 ust. 2 RODO sprzeciw, dane były przetwarzane niezgodnie z prawem, usunięcie jest niezbędne do spełnienia prawnego obowiązku podmiotu odpowiedzialnego wynikającego z prawa unijnego lub prawa państw członkowskich lub jeśli dane zostały pobrane w odniesieniu do oferowanych usług spółki informacyjnej zgodnie z art. 8 ust. 1 RODO.

Podmiot odpowiedzialny nie ma obowiązku usunięcia danych, jeśli przetwarzanie odbywa się w celu realizacji prawa do swobodnego wyrażania opinii i informacji, w celu spełnienia ustawowego obowiązku, które wymaga przetwarzania danych przez podmiot odpowiedzialny zgodnie z prawem unijnym lub państw członkowskich lub w celu realizacji zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach wykonywana władzy publicznej przez podmiot odpowiedzialny, z powodów związanych z interesem publicznym na obszarze zdrowia publicznego, do związanych z interesem publicznym celów archiwizacji, celów naukowych lub historycznych albo statystycznych na podstawie art. 89 ust. 1 RODO, jeśli prawo do usunięcia prawdopodobnie uniemożliwi realizację celów tego przetwarzania lub znacznie je utrudni a także w celu dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają prawo żądania od podmiotu odpowiedzialnego ograniczenia przetwarzania, jeśli osoba zainteresowana kwestionuje poprawność danych osobowych, na taki okres, który umożliwi podmiotowi odpowiedzialnemu sprawdzenie poprawności danych osobowych, jeśli przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem a osoba zainteresowana odrzuci możliwość usunięcia danych żądając w zamian ograniczenia wykorzystywania tych danych, podmiot odpowiedzialny nie potrzebuje już danych osobowych do realizacji celu przetwarzania, ale osoba zainteresowana potrzebuje ich do dochodzenia, realizacji lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli osoba zainteresowana złożyła sprzeciw przeciw przetwarzaniu na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, na czas ustalenia, czy uzasadnione powody podmiotu odpowiedzialnego nie przeważają nad powodami zainteresowanej osoby. W przypadku żądania ograniczeniu przetwarzania danych osobowych mogą one być przetwarzane tylko za zgodą osoby zainteresowanej lub do dochodzenia, realizacji albo obrony roszczeń prawnych bądź do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej albo też z powodów istotnego interesu publicznego Unii Europejskiej lub kraju członkowskiego. Przed zniesieniem ograniczenia osoba zainteresowana zostaje poinformowana o tym zamiarze.

Prawo do możliwości przenoszenia danych: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mają prawo żądania otrzymania udostępnionych podmiotowi odpowiedzialnemu danych osobowych w uporządkowanym, popularnym i czytanym przez maszyny formacie oraz mają prawo żądania przekazania tych danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu bez przeszkód, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy i jest realizowane za pomocą zautomatyzowanych procedur. Osoba zainteresowana może żądać bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, jeśli jest to wykonalne technicznie.

Prawo do sprzeciwu: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mogą w każdym czasie z powodów wynikających z ich szczególnej sytuacji złożyć sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, których przetwarzanie jest konieczne do realizacji zadania związanego z interesem publicznym lub do wykonywania władzy publicznej przez podmiot odpowiedzialny lub jest konieczne do obrony uzasadnionego interesu podmiotu odpowiedzialnego lub osoby trzeciej a interesy lub podstawowe prawa i wolności zainteresowanej osoby w zakresie ochrony danych osobowych nie przeważają. Dotyczy to także profilowania opierającego się na tych danych. Przetwarzania należy zaniechać, jeśli nie zostaną udokumentowane konieczne, wymagające ochrony powody przetwarzania danych, które przeważają interes, prawo i wolności osoby zainteresowanej bądź jeśli przetwarzanie danych służy dochodzeniu, realizacji lub obronie roszczeń prawnych.

Osoby zainteresowane mogą w każdym czasie złożyć sprzeciw, jeśli przetwarzanie danych odbywa się do celów reklamy bezpośredniej. Dotyczy to także profilowania (dalsze informacje niżej), jeśli jest ono powiązane z taką reklamą bezpośrednią. Wtedy należy zaniechać dalszego przetwarzania danych.

Niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE z prawa do złożenia sprzeciwu można skorzystać wykorzystując zautomatyzowane procedury, przy których stosowane są specyfikacje techniczne. Przeciwko przetwarzaniu danych do naukowych lub historycznych celów badawczych a także do celów statystycznych wg art. 89 ust. 1 RODO, osoba zainteresowana może złożyć sprzeciw tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych nie jest konieczne do realizacja zadania leżącego w interesie publicznym.

Zautomatyzowane decyzje w pojedynczym przypadku, w tym profilowanie: Osoby, których dotyczy przetwarzanie danych, mogą żądać, aby nie były procesowi decyzyjnemu opartemu wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych – w tym profilowaniu, który powoduje skutki prawne wobec nich lub ma inny znaczny niekorzystny wpływ na nich, chyba że jest to konieczne do zawarcia lub realizacji umowy, jest dopuszczalne dla podmiotu odpowiedzialnego na gruncie przepisów prawa Unii Europejskiej lub państw członkowskich a przepisy te obejmują odpowiednie działania zapewniające ochronę praw i wolności a także uzasadnionego interesu osoby zainteresowanej lub odbywa się to za wyraźną zgodą osoby zainteresowanej. W przypadku konieczności wykonywania tych procedur dla zawarcia lub realizacji umowy i za zgodą osoby zainteresowanej podmiot odpowiedzialny jest zobowiązany do podjęcia działań zapewniających ochronę praw i wolności osoby zainteresowanej, do których zalicza się co najmniej prawo do spowodowania ingerencji osoby ze strony podmiotu odpowiedzialnego, do zaprezentowania swojego stanowiska oraz do podważenia decyzji.

Prawo do cofnięcia zgody: W każdym czasie i bez wymogu zachowania określonej formy istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez podania przyczyny. Jedyny wymóg dotyczy złożenia oświadczenia o cofnięciu zgody wobec właściwej jednostki lub wobec pełnomocnika właściwej jednostki.

Strona korzysta z plików cookies. Pozostałe informacje dotyczące cookies oraz ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności.
Wyraź zgodę na korzystanie z cookies. Zgadzam się